佛顶尊胜陀罗尼经

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1.

10.

54.

2. 2

56.

64.

80.

82.

81. 81

98.

63. 63 普 隆 娑 哈 阿 弥 达 阿 优 达 底 娑 哈 om pu long suo ha om a mi da a you da di suo ha 尊 胜 佛 母 心 咒 竟

92. 92 扑 落 非 他 物 丛 横 不 是 尘 山 河 及 大 地 全 露 法 王 身 pu luo fei ta wu cong heng bu shi chen shan he ji da di quan lu fa wang shen 一 炬 性 空 火 焚 烧 梦 幻 身 娑 婆 业 尘 尽 净 土 现 全 真 yi ju xing kong huo fen shao meng huan shen suo po ye chen jin jing tu xian quan zhen

7. 7 一 心 奉 请 金 刚 眷 菩 萨 一 心 奉 请 金 刚 索 菩 萨 yi xin feng qing jin gang juan pu sa yi xin feng qing jin gang suo pu sa 一 心 奉 请 紫 贤 金 刚 一 心 奉 请 大 神 金 刚 yi xin feng qing zi xian jin gang yi xin feng qing da shen jin gang 一 心 奉 请 金 刚 爱 菩 萨 一 心 奉 请 金 刚 语 菩 萨 yi xin feng qing jin gang ai pu sa yi xin feng qing jin gang yu pu sa 一 心 奉 请 赤 声 火 金 刚 一 心 奉 请 定 持 灾 金 刚 yi xin feng qing chi sheng huo jin gang yi xin feng qing ding chi zai jin gang

4. 4 我 今 见 闻 得 受 持 愿 解 如 来 真 实 义 wo jin jian wen de shou chi yuan jie ru lai zhen shi yi 无 上 甚 深 微 妙 法 百 千 万 劫 难 遭 遇 wu shang shen shen wei miao fa bai qin wan jie nan zao yu 上 师 为 佛 及 妙 法 与 僧 伽 众 亦 无 异 shang shi wei fo ji miao fa yu seng qie zhong yi wu yi 诸 乐 善 德 之 根 本 一 切 师 前 我 归 命 zhu le shan de zhi gen ben yi qie shi qian wo gui ming 开 经 偈 归 依

8. 8 南 无 虚 空 藏 菩 萨 摩 诃 萨 南 无 普 贤 菩 萨 摩 诃 萨 nan mo xu kong zang pu sa mo he sa nan mo pu xian pu sa mo he sa 南 无 观 世 音 菩 萨 摩 诃 萨 南 无 弥 勒 菩 萨 摩 诃 萨 nan mo guan shi yin pu sa mo he sa nan mo mi le pu sa mo he sa 南 无 金 刚 手 菩 萨 摩 诃 萨 南 无 妙 吉 祥 菩 萨 摩 诃 萨 nan mo jin gang shou pu sa mo he sa nan mo miao ji xiang pu sa mo he sa 南 无 除 灾 障 菩 萨 摩 诃 萨 南 无 地 藏 王 菩 萨 摩 诃 萨 nan mo chu zai zhang pu sa mo he sa nan mo di zang wang pu sa mo he sa 奉 请 八 大 菩 萨

53. 53 欢 喜 , 信 受 奉 行 。 竟 huan xi xin shou feng xin , 佛 顶 尊 胜 陀 罗 尼 , 汝 当 受 持 。 尔 时 大 众 闻 法 fo ding zun sheng tuo luo ni ru dang shou chi er shi da zhong wen fa

91. 91 有 身 苦 乐 本 无 我 是 非 离 欲 好 如 来 性 亡 灵 善 主 持 you shen ku le ben wu wo shi fei li yu hao ru lai xing wang ling shan zhu chi 波 浪 因 风 起 心 平 境 自 亡 未 空 入 我 相 处 处 叹 荒 唐 bo lang yin feng qi xin ping jing zi wang wei kong ru wo xiang chu chu tan huang tang 万 般 带 不 去 唯 有 业 随 身 苦 乐 由 心 造 难 逃 善 恶 因 wan ban dai bu qu wei you ye sui shen ku le you xin zao nan tao shan e yin 名 利 奔 波 苦 忙 生 几 十 年 有 朝 呼 吸 断 何 物 可 留 连 ming li ben bo ku mang sheng ji shi nian you zhao hu xi duan he wu ke liu lian 生 来 无 所 带 死 去 有 何 持 眷 属 虽 恩 爱 终 成 俱 别 离 sheng lai wu suo dai si qu you he chi juan shu sui en ai zhong cheng ju bie li

22. 22 是 陀 罗 尼 法 , 即 说 咒 曰 : shi tuo luo ni fa ji shuo zhou yue 尔 时 世 尊 知 帝 释 意 , 心 之 所 念 , 乐 闻 佛 说 er shi shi zun zhi di shi yi xin zhi suo nian le wen fo shuo 说 增 益 寿 命 之 法 。 shuo zeng yi shou ming zhi fa

97. 97 萨 哇 答 他 噶 答 本 杂 麻 美 木 杂 sar wa ta ta ga ta ben za ma may mun tsa 本 杂 帕 哇 麻 哈 萨 麻 呀 萨 阿 佩 ben za ba wa ma ha sa ma ya sa to a hung phet 圓 滿

6. 6 一 心 奉 请 青 除 灾 金 刚 一 心 奉 请 辟 毒 金 刚 yi xin feng qing qing chu zai jin gang yi xin feng qing pi du jin gang 一 心 奉 请 黄 随 求 金 刚 一 心 奉 请 白 净 水 金 刚 yi xin feng qing huang sui qiu jin gang yi xin feng qing bai jing shui jin gang 度 鲁 度 鲁 。 地 尾 。 娑 婆 诃 。 du lu du lu di wei suo po he 南 无 三 曼 多 。 母 驮 南 。 。 nan mo san man duo mu tuo nan an 安 土 地 真 言 奉 请 八 金 刚 四 菩 萨

3. 3 南 无 香 云 盖 菩 萨 摩 诃 萨 x 3 nan mo xiang yun gai pu sa mo he sa 随 处 结 祥 云 。 诚 意 方 殷 。 诸 佛 现 全 身 。 sui chu jie xiang yun cheng yi fang yin zhu fo xian quan shen 炉 香 赞 南 无 本 师 释 迦 牟 尼 佛 x 3 nan mo ben shi shi jia mou ni fo 炉 香 乍 。 法 界 蒙 熏 。 诸 佛 海 会 悉 遥 闻 。 lu xiang zha ruo fa jie meng xun zhu fo hai hui xi yao wen

55. 55 增 益 智 慧 及 寿 命 , 稽 首 尊 胜 佛 母 足 。 zeng yi zhi hui ji shou ming qi shou zun sheng fo mu zu 吉 祥 天 母 秋 月 色 , 三 面 八 臂 端 严 身 , ji xiang tian mu qiu yue se san mian ba bi duan yan shen 毗 卢 遮 那 所 幻 化 , 出 现 智 慧 佛 母 身 , pi ru zhe na suo huan hua chu xian zhi hui fo mu shen 赐 予 寿 命 与 智 慧 , 稽 首 尊 胜 佛 母 足 。 ci yu shou ming yu zhi hui qi shou zun sheng fo mu zu 尊 胜 佛 母 赞 旃 陀 罗 阁 弥 作

79. 79 如 来 顶 髻 。 净 拔 恶 道 。 千 亿 诸 佛 共 赞 言 。 ru lai ding ji jing ba e dao qian yi zhu fo gong zan yan 普 利 赡 部 洲 。 圣 德 难 量 。 法 涤 万 劫 障 。 pu li zhan bu zhou sheng de nan liang fa di wan jie zhang 南 无 尊 胜 佛 菩 萨 摩 诃 萨 。 x 3 nan mo zun sheng fo pu sa mo he sa 尊 胜 佛 母 赞

65. 65 万 般 功 德 圆 满 如 皓 月 , 头 顶 吉 祥 尊 师 赐 常 胜 ! wan ban gong de yuan man ru hao yue tou ding ji xiang zun shi ci chang sheng 满 足 三 界 所 求 成 就 藏 , 发 射 妙 言 慧 光 金 太 阳 , man zu san jie suo qiu cheng jiu zang fa she miao yan hui guang jin tai yang 皈 依 于 她 能 生 善 智 慧 , 能 将 阎 罗 手 中 钩 魂 杖 , gui yi yu ta neng sheng shan zhi hui neng jiang yan luo shou zhong gou hun zhang 化 为 纸 画 拯 救 众 生 母 , 佛 顶 尊 胜 盛 德 今 作 赞 。 hua wei zhi hua zheng jiu zhong sheng mu fo ding zun sheng sheng de jin zuo zan 尊 胜 佛 母 长 寿 赞 宗 喀 巴 大 师 作 多 识 译

78. 78 如 法 亲 近 取 悦 善 知 识 , 多 学 掌 握 佛 陀 原 本 意 。 ru fa qin jin qu yue shan zhi shi duo xue zhang wo fo tuo yuan ben yi 一 切 如 愿 圆 满 得 实 现 , 愿 成 如 意 宝 和 意 成 树 。 yi qie ru yuan yuan man de shi xian yuan cheng ru yi bao he yi cheng shu 修 行 诸 种 功 德 臻 圆 满 , 愿 能 促 进 佛 教 大 发 展 。 xiu xing zhu zhong gong de zhen yuan man yuan neng cu jin fo jiao da fa zhan 见 面 闻 名 意 念 或 接 触 , 能 使 一 切 众 生 诸 心 愿 , jian mian wen ming yi nian huo jie chu neng shi yi qie zhong sheng zhu xin yuan 竟

62. 62 以 至 诚 心 而 赞 叹 。 凡 我 所 作 诸 所 善 , yi zhi cheng xin er zan tan fan wo suo zuo zhu suo shan 普 证 最 胜 之 悉 地 , 晨 起 恭 敬 礼 拜 已 , pu zheng zui sheng zhi xi di chen qi gong jing li bai yi 速 疾 成 就 尊 胜 母 , 一 切 众 生 悉 无 遗 , su ji cheng jiu zun sheng mu yi qie zhong sheng xi wu yi 愿 导 彼 佛 光 佛 刹 。 yuan dao bi fo guang fo cha 智 慧 寿 命 皆 增 长 。 福 德 相 随 悉 成 就 , zhi hui shou ming jie zeng zhang fu de xiang sui xi cheng jiu

84. 84 离 婆 离 婆 帝 。 求 诃 求 诃 帝 。 陀 罗 你 帝 。 li po li po di qiu he qiu he di tuo luo ni di 尼 诃 罗 帝 。 毗 黎 你 帝 。 摩 诃 加 帝 。 ni he luo di pi li ni di mo he jia di 真 陵 乾 帝 。 娑 婆 诃 。 x3 or x7 zhen ling qian di sa po he 七 佛 灭 罪 真 言

57. 57 善 持 清 净 之 宝 瓶 , 毗 卢 遮 那 为 顶 严 。 shan chi qing jing zhi bao ping pi lu zhe na wei ding yan 左 手 期 克 印 绢 索 , 执 弓 及 作 无 怖 印 。 zuo shou qi ke yin juan suo zhi gong ji zuo wu bu yin 放 白 色 光 复 摄 聚 , 上 衣 天 缯 服 端 严 。 fang bao se guang fu she ju shang yi tian zeng fu duan yan 增 益 智 慧 寿 命 母 , 卜 达 拉 山 善 安 住 。 zeng yi zhi hui shou ming mu bu da la shan shan an zhu 莲 花 座 上 无 量 光 , 执 箭 及 作 胜 施 印 ; lian hua zuo shang wu liang guang zhi jian ji zuo sheng shi yin

58. 58 稽 首 顶 礼 观 自 在 。 左 方 是 为 秘 密 主 , qi shou ding li guan zi zai zuo fang shi wei mi mi zhu 身 色 洁 白 不 染 垢 , 左 执 莲 花 右 执 佛 , shen se jie bai bu ran gou zuo zhi lian hua you zhi fo 犹 如 优 钵 罗 华 色 。 左 手 执 杵 右 执 佛 , you ru you bo luo hua se zuo shou zhi chu you zhi fo 稽 首 顶 礼 大 势 至 。 东 南 西 北 各 四 方 , qi shou ding li da shi zhi dong nan xi bei ge si fang 薄 伽 瓦 帝 所 赞 叹 。 右 方 至 尊 观 自 在 , bo qie wa di suo zan tan you fang zhi zun guan zi zai

59. 59 蛇 为 颈 饰 具 下 裙 , 安 住 莲 花 月 轮 座 , she wei jing shi ju xia qun an zhu lian hua yue lun zuo 身 色 乃 作 月 白 色 。 右 手 执 剑 左 期 克 , shen se nai zuo yue bai se you shou zhi jian zuo qi ke 顶 礼 调 伏 恶 魔 尊 。 忿 怒 欲 王 月 白 色 , ding li tiao fu e mo zun fen nu yu wang yue bai se 执 持 猛 焰 之 铁 钩 , 具 凶 猛 相 并 双 环 , zhi chi meng yan zhi tie gou ju xiong meng xiang bing shuang huan 各 为 四 忿 怒 明 王 , 前 面 不 动 明 王 护 , ge wei si fen nu ming wang qian mian bu dong ming wang hu

60. 60 赞 叹 绀 色 伏 魔 尊 。 忿 怒 明 王 那 罗 延 , zan tan gan se fu mo zun fen nu ming wang na luo yan 一 面 二 臂 身 色 蓝 , 右 手 执 杖 左 期 克 , yi mian er bi shen se lan you shou zhi zhang zuo qi ke 优 钵 罗 色 具 二 手 , 右 手 执 杵 左 期 克 , you bo luo se ju er shou you shou zhi chu zuo qi ke 赞 叹 调 伏 恶 魔 尊 。 悉 以 虎 裙 蛇 为 饰 , zan tan tiao fu e mo zun xi yi hu qun she wei shi 顶 礼 钩 召 一 切 尊 。 最 极 忿 怒 杖 明 王 , ding li gou zhao yi qie zun zui ji fen nu zhang ming wang

11. 11 多 林 给 孤 独 园 , 与 大 刍 众 千 二 百 五 十 人 俱 , duo lin ji gu du yuan yu da bi chu zhong qian er bai wu shi ren ju 如 是 我 闻 。 一 时 薄 伽 梵 , 在 室 罗 筏 , 住 誓 ru shi wo wen yi shi bo qie fan zai shi luo fa zhu shi 又 与 诸 大 菩 萨 僧 万 二 千 人 俱 。 尔 时 , 三 十 三 天 you yu zhu da pu sa seng wan er qian ren ju er shi san shi san tian 于 善 法 堂 会 , 有 一 天 子 名 曰 善 住 , 与 诸 大 天 游 yu shan fa tang hui you yi tian zi ming yue shan zhu yu zhu da tian you 净 除 一 切 恶 道 佛 顶 尊 胜 陀 罗 尼 经

61. 61 手 中 执 持 甘 露 瓶 , 普 降 甘 露 悉 平 等 , shou zhong zhi chi gan lu ping pu jiang gan lu xi ping deng 是 为 净 居 天 二 子 。 严 饰 美 妙 天 缯 服 , shi wei jing ju tian er zi yan shi mei miao tian zeng fu 我 今 稽 首 清 净 身 。 若 复 有 人 清 晨 起 , wo jin qi shou qing jing shen ruo fu you ren qing chen qi 于 一 切 时 普 赞 叹 , 并 赞 彼 诸 眷 属 等 , yu yi qie shi pu zan tan bing zan bi zhu juan shu deng 赞 叹 息 除 灾 障 尊 , 上 方 容 颜 殊 妙 者 , zan tan xi chu zai zhang zun shang fang rong yan shu miao zhe

67. 67 居 中 向 右 向 左 之 三 面 , 美 丽 文 武 三 态 我 顶 礼 。 ju zhong xiang you xiang zuo zhi san mian mei li wen wu san tai wo ding li 犹 如 水 晶 纯 金 天 青 石 , 所 发 明 净 之 光 极 艳 丽 , you ru shui jing chun jin tian qing shi suo fa ming jing zhi guang ji yan li 犹 如 宝 盖 顶 镶 天 青 石 , 丰 满 头 顶 秀 发 挽 云 髻 。 you ru bao gai ding xiang tian qing shi feng man tou ding xiu fa wan yun ji 宛 若 弯 弯 彩 虹 挂 晴 空 , 漆 黑 明 亮 之 目 双 眉 秀 。 wan ruo wan wan cai hong gua qing kong qi hei ming liang zhi mu shuang mei xiu 就 像 乳 海 环 绕 之 冰 山 , 稳 坐 莲 月 之 巅 我 顶 礼 。 jiu xiang ru hai huan rao zhi bing shan wen zuo lian yue zhi dian wo ding li

68. 68 如 像 晶 润 放 光 的 星 星 , 珠 宝 项 链 佩 戴 在 项 前 。 ru xiang jing run fang guang de xing xing zhu bao xiang lian pei dai zai xiang qian 柔 软 匀 称 双 耳 饰 宝 环 , 神 态 摄 心 魄 者 我 顶 礼 。 rou ruan jun cheng shuang er shi bao huan shen tai she xin po zhe wo ding li 丰 满 双 乳 隆 起 阔 胸 前 , 犹 如 湖 面 降 落 白 天 鹅 。 feng man shuang ru long qi kuo xiong qian you ru hu mian jiang luo bai tian e 丰 满 圆 润 洁 白 似 莲 藕 , 八 只 手 臂 戴 着 珠 宝 饰 。 feng man yuan run jie bai si lian ou ba zhi shou bi dai zhe zhu bao shi 鼻 梁 端 庄 秀 丽 具 魅 力 , 樱 唇 相 映 月 容 招 人 爱 。 bi liang duan zhuang xiu li ju mei li ying chun xiang ying yue rong zhao ren ai

69. 69 赐 予 众 生 续 寿 命 成 就 , 长 寿 佛 母 我 向 您 顶 礼 。 ci yu zhong sheng xu shou ming cheng jiu chang shou fo mu wo xiang nin ding li 手 三 左 弓 右 箭 下 二 手 , 右 赐 福 印 左 持 长 寿 瓶 。 shou san zuo gou you jian xia er shou you ci fu yin zuo chi chang shou ping 如 仙 湖 中 挺 立 的 荷 花 , 婷 婷 玉 立 胸 腰 呈 曲 线 。 ru xian hu zhong ting li de he hua ting ting yu li xiong yao cheng qu xian 如 象 彩 云 笼 罩 水 晶 树 , 冰 清 玉 洁 身 穿 彩 绸 衣 。 ru xiang cai yun long zhao shui jing shu bing qing yu jie shen chuan cai chou yi 手 一 右 持 金 刚 左 绢 索 。 手 二 持 弥 陀 佛 无 畏 印 。 shou yi you chi jin gang zuo juan suo shou er chi mi tuo fo wu wei yin

70. 70 手 持 白 色 拂 尘 的 佛 子 , 持 莲 观 音 与 那 金 刚 手 , shou chi bai se fu chen de fo zi chi lian guan yin yu na jin gang shou 方 便 化 现 种 种 不 同 相 , 如 众 心 意 度 众 我 顶 礼 。 fang bian hua xian zhong zhong bu tong xiang ru zhong xin yi du zhong wo ding li 站 在 您 的 左 右 面 向 您 , 目 光 专 注 不 移 无 餍 足 。 zhan zai nin de zuo you mian xiang nin mu guang zhuan zhu bu yi wu yan zu 右 握 剑 钩 金 刚 杖 与 杵 , 左 手 一 律 结 着 降 魔 印 , you wo jian gou jin gang zhang yu chu zuo shou yi lü jie zhe xiang mo yin 双 腿 盘 作 平 稳 金 刚 坐 , 呈 现 芳 龄 佳 丽 众 佛 母 。 shuang tui pan zuo ping wen jin gang zuo cheng xian fang ling jia li zhong fo mu

90. 90 是 日 已 过 。 命 亦 随 减 。 如 少 水 鱼 。 斯 有 何 乐 。 shi ri yi guo ming yi sui jian ru shao shui yu si you he le 当 勤 精 进 。 如 救 头 燃 。 但 念 无 常 。 慎 勿 放 逸 。 dang qin jing jin ru jiu tou ran dan nian wu chang shen wu fang yi 自 在 归 依 佛 一 心 向 佛 道 西 方 一 路 进 觉 悟 菩 提 升 zi zai gui yi fo yi xin xiang fo dao xi fang yi lu jin jue wu pu ti sheng 不 识 修 身 道 轮 回 苦 海 忙 心 存 无 我 念 大 地 即 天 堂 bu shi xiu shen dao lun hui ku hai mang xin cun wu wo nian da di ji tian tang 普 贤 警 众 偈 自 在 归 依 佛

9. 9 持 此 尊 胜 经 。 上 报 四 重 恩 , 下 济 三 涂 苦 。 chi ci zun sheng jing shang bao si chong en xia ji san tu ku 稽 首 三 界 尊 , 归 依 十 方 佛 。 我 今 发 宏 愿 , qi shou san jie zun gui yi shi fang fo wo jin fa hong yuan 若 有 见 闻 者 , 悉 发 菩 提 心 。 尽 此 一 报 身 , ruo you jian wen zhe xi fa pu ti xin jin ci yi bao shen 同 生 极 乐 国 。 tong sheng ji le guo 发 愿 文

5. 5 。 娑 瓦 婆 瓦 述 驮 。 娑 瓦 达 摩 。 an suo wa po wa shu tuo suo wa da mo 。 修 利 修 利 。 摩 诃 修 利 。 修 修 利 。 萨 婆 诃 。 x3 an xiu li xiu li mo he xiu li xiu xiu li sa po he 娑 瓦 婆 瓦 。 述 度 憾 。 x3 suo wa po wa shu du han 净 口 业 真 言 净 三 业 真 言

71. 71 站 在 上 空 托 着 寿 宝 瓶 , 主 持 降 下 清 净 甘 露 雨 。 zhan zai shang kong tuo zhe shou bao ping zhu chi jiang xia qing jing gan lu yu 常 降 长 生 甘 露 雨 之 地 , 极 乐 净 土 二 位 天 人 童 , chang jiang chang sheng gan lu yu zhi di ji le jing tu er wei tian ren tong 一 切 知 识 领 域 俱 通 达 , 慈 悲 之 心 观 照 无 量 众 , yi qie zhi shi ling yu ju tong da chi bei zhi xin guan zhao wu liang zhong 消 除 兵 火 毒 等 诸 灾 祸 , 人 天 救 度 导 师 我 顶 礼 。 xiao chu bing huo du deng zhu zai huo ren tian jiu du dao shi wo ding li 不 动 欲 王 蓝 杖 大 势 至 , 站 在 您 的 四 方 破 魔 障 。 bu dong yu wang lan zhang da shi zhi zhan zai nin de si fang po mo zhang

72. 72 曾 有 名 为 甚 坚 的 天 童 , 念 诵 您 的 咒 语 仅 六 宵 , ceng you ming wei shen jian de tian tong nian song nin de zhou yu jin liu xiao 遍 一 切 时 利 众 施 安 乐 , 世 众 共 同 救 主 我 顶 礼 。 bian yi qie shi li zhong shi an le shi zhong gong tong jiu zhu wo ding li 脱 离 十 分 可 怕 的 大 限 , 续 命 长 寿 免 去 恶 堕 苦 。 tuo li shi fen ke pa de da xian xu ming chang shou mian qu e duo ku 我 以 一 心 依 您 坚 信 您 , 尊 为 救 主 坚 持 修 禅 定 , wo yi yi xin yi nin jian xin nin zun wei jiu zhu jian chi xiu chan ding 破 除 知 觉 途 中 诸 暗 障 , 平 等 之 心 对 待 众 有 情 , po chu zhi jue tu zhong zhu an zhang ping deng zhi xin dui dai zhong you qing

73. 73 再 三 疾 呼 倘 若 不 救 应 , 怎 能 相 信 您 是 慈 悲 藏 。 zai san ji hu tang ruo bu jiu ying zen neng xiang xin nin shi ci bei zang 如 象 慈 母 不 忘 爱 子 心 , 一 心 向 您 具 诚 信 弟 子 , ru xiang ci mu bu wang ai zi xin yi xin xiang nin ju cheng xin di zi 您 能 明 察 一 切 众 生 心 , 曾 经 为 利 众 生 发 大 愿 。 nin neng ming cha yi qie zhong sheng xin ceng jing wei li zhong sheng fa da yuan 如 何 救 度 之 法 无 不 精 , 消 除 世 寂 诸 过 有 能 力 。 ru he jiu du zhi fa wu bu jing xiao chu shi ji zhu guo you neng li 念 诵 经 咒 以 及 做 供 养 , 佛 母 为 何 不 能 俱 如 愿 ? nian song jing zhou yi ji zuo gong yang fo mu wei he bu neng ju ru yuan

74. 74 获 无 量 寿 不 受 神 鬼 害 , 摆 脱 非 时 死 亡 与 疾 病 。 huo wu liang shou bu shou shen gui hai bai tuo fei shi si wang yu ji bing 聪 慧 能 忆 前 生 言 有 信 , 具 备 念 力 投 生 极 乐 世 。 cong hui neng yi qian sheng yan you xin ju bei nian li tou sheng ji le shi 受 人 尊 敬 战 胜 诸 敌 害 , 剑 术 咒 术 空 中 飞 行 等 , shou ren zun jing zhan sheng zhu di hai jian shu zhou shu kong zhong fei xing deng 佛 经 所 说 持 咒 诸 成 就 , 修 持 之 士 所 求 诸 心 愿 , fo jing suo shuo chi zhou zhu cheng jiu xiu chi zhi shu suo qiu zhu xin yuan 因 此 我 愿 常 转 清 净 身 , 遇 佛 出 世 成 为 佛 子 种 , yin ci wo yuan chang zhuan qing jing shen yu fo chu shi cheng wei fo zi zhong

75. 75 愿 做 持 此 咒 的 随 从 者 , 法 王 阎 罗 大 帝 也 曾 在 , yuan zuo chi ci zhou de sui cong zhe fa wang yan luo da di ye ceng zai 托 付 保 管 圣 咒 帝 释 天 , 起 誓 永 做 此 法 的 护 持 , tuo fu bao guan sheng zhou di shi tian qi shi yong zuo ci fa de hu chi 佛 祖 面 前 对 于 末 世 众 , 不 做 计 较 善 待 有 誓 言 。 fo zu mian qian dui yu mo shi zhong bu zuo ji jiao shan dai you shi yan 忆 其 誓 言 持 咒 诸 效 益 , 迅 速 得 以 实 现 请 赞 助 。 yi qi shi yan chi zhou zhu xiao yi xun su de yi shi xian qing zan zhu 依 靠 佛 母 慈 悲 观 照 力 , 一 切 心 愿 如 愿 望 实 现 。 yi kao fo mu ci bei guan zhao li yi qie xin yuan ru yuan wang shi xian

66. 66 世 界 救 主 无 量 寿 佛 祖 , 对 您 广 为 赞 颂 有 所 闻 。 shi jie jiu zhu wu liang shou fo zu dui nin guang wei zan song you suo wen 但 却 诸 正 法 之 聚 集 地 , 极 乐 世 界 庄 严 宝 殿 中 , dan que zhu zheng fa zhi ju ji di ji le shi jie zhuang yan bao dian zhong 久 依 圣 母 双 足 之 下 人 , 才 有 机 会 鼓 舌 说 此 赞 。 jiu yi sheng mu shuang zu zhi xia ren cai you ji hui gu she shuo ci zan 耀 眼 多 姿 光 芒 照 寰 宇 , 比 例 匀 称 俊 秀 佛 母 身 。 yao yan duo zi guang mang zhao huan yu bi li jun cheng jun xiu fo mu shen 如 象 盲 人 观 看 诸 色 相 , 您 的 性 相 对 我 甚 隐 密 。 ru xiang mang ren guan kan zhu se xiang nin de xing xiang dui wo shen yin mi

76. 76 堕 为 邪 恶 心 志 的 奴 隶 , 从 事 得 恶 果 的 黑 恶 业 , duo wei xie e xin zhi de nu li cong shi de e guo de hei e ye 助 我 成 就 圣 母 大 果 位 , 成 为 弱 众 生 的 救 助 者 。 zhu wo cheng jiu sheng mu da guo wei cheng wei ruo zhong sheng de jiu zhu zhe 由 于 不 明 事 理 而 所 作 , 一 切 恶 业 立 即 求 消 除 。 you yu bu ming shi li er suo zuo yi qie e ye li ji qiu xiao chu 永 久 寿 命 宽 广 思 辨 力 , 诚 信 慈 悲 精 进 禅 定 等 , yong jiu shou ming kuan guang si bian li cheng xin ci bei jing jin chan ding deng 对 于 众 生 救 主 圣 王 母 , 略 作 赞 颂 所 获 善 功 德 , dui yu zhong sheng jiu zhu sheng wang mu lüe zuo zan song suo huo shan gong de

77. 77 一 切 按 照 心 中 所 发 愿 , 希 望 一 念 生 出 便 成 功 。 yi qie an zhao xin zhong suo fa yuan xi wang yi nian sheng chu bian cheng gong 所 有 助 修 菩 提 顺 因 缘 , 如 来 乐 意 万 般 摄 持 力 , suo you zhu xiu pu ti shun yin yuan ru lai le yi wan ban she chi li 以 闻 思 修 净 化 自 心 时 , 对 于 证 悟 正 道 设 障 碍 , yi wen si xiu jing hua zi xin shi dui yu zheng wu zheng dao she zhang ai 一 切 黑 恶 势 力 及 眷 属 , 运 用 诛 伐 之 法 消 灭 之 。 yi qie hei e shi li ji juan shu yun yong zhu fa zhi fa xiao mie zhi 博 闻 见 性 教 证 诸 品 德 , 增 进 发 达 一 切 希 如 愿 。 bo wen jian xing jiao zheng zhu pin de zeng jin fa da yi qie xi ru yuan

96. 96 百 字 明 咒 嗡 本 杂 萨 萨 麻 雅 麻 努 巴 拉 雅 本 杂 萨 om ben za sa to sa ma ya ma nu pa la ya ben za sa to 嗲 那 巴 帝 他 帝 多 美 帕 哇 苏 多 卡 唷 美 帕 哇 ti no pa di ta di do may ba wa su to ka yo may ba wa 萨 哇 悉 提 美 巴 雅 杂 萨 哇 噶 麻 苏 杂 美 sa wa si ti may ba ya sa sa wa kar ma su tsa may 吉 当 师 利 养 沽 噜 哈 哈 哈 哈 货 帕 噶 万 tsi tam shi ri yam ku ru hung ha ha ha ha ho ba ga wan 苏 波 卡 唷 美 帕 哇 阿 努 啦 多 美 帕 哇 su po ka yo may ba wa a nu ra to may ba wa

16. 16 善 住 得 免 斯 苦 。 shan zhu de mian si ku 思 无 计 , 何 所 皈 依 , 唯 有 如 来 应 正 等 觉 , 令 其 si wu ji he suo gui yi wei you ru lai ying zheng deng jue ling qi 尔 时 帝 释 即 于 此 日 初 夜 分 时 , 以 种 种 华 er shi di shi ji yu ci ri chu ye fen shi yi zhong zhong hua man 涂 香 末 香 , 以 妙 天 衣 庄 严 执 持 , 往 诣 誓 多 林 园 tu xiang mo xiang yi miao tian yi zhuang yan zhi chi wang yi shi duo lin yuan 当 堕 七 返 恶 道 之 身 , 极 受 苦 恼 , 痛 割 于 心 , 谛 dang duo qi fan e dao zhi shen ji shou ku nao tong ge yu xin di

30. 30 萨瓦 - 他达嘎他 - 喜达亚 。 Sarva Tathagata Hridaya • 阿地达那 - 阿地帝爹 。 Adhishthana Adhishthite • 穆爹 - 穆爹 - 马哈 - 穆爹 。 Mudre Mudre Maha Mudre • 马哈穆达 - 曼他 - 巴爹 - 梭哈 。 Mahamudra Mantra Padaih Soha •

15. 15 帝 释 须 臾 静 住 , 入 定 谛 观 , 即 见 善 住 当 受 七 返 di shi xu yu jing zhu ru ding di guan ji jian shan zhu dang shou qi fan 自 思 惟 , 此 善 住 天 子 受 何 七 返 恶 道 之 身 。 尔 时 zi si wei ci shan zhu tian zi shou he qi fan e dao zhi shen er shi 恶 道 之 身 , 所 谓 猪 狗 野 干 , 猕 猴 蟒 蛇 乌 鹫 等 身 , e dao zhi shen suo wei zhu gou ye gan mi hou mang she wu jiu deng shen 食 诸 秽 恶 不 净 之 物 。 尔 时 帝 释 观 见 善 住 天 子 , shi zhu hui e bu jing zhi wu er shi di shi guan jian shan zhu tian zi 尔 时 帝 释 闻 善 住 天 子 语 已 , 甚 大 惊 愕 , 即 er shi di shi wen shan zhu tian zi yu yi shen da jing e ji

95. 95 圆 满 道 地 诸 功 德 。 速 证 金 刚 总 持 位 。 yuan man dao di zhu gong de su zheng jin gang zong chi wei 愿 凡 有 情 仅 见 闻 。 顷 刻 忆 念 触 我 身 。 yuan fan you qing jin jian wen qing ke yi nian chu wo shen 以 至 向 我 说 一 语 。 当 下 离 苦 恒 安 乐 。 yi zhi xiang wo shuo yi yu dang xia li ku heng an le 大 德 流 芳 传 百 世 。 乘 殿 普 照 万 众 生 。 da de liu fang chuan bai shi cheng dian pu zhao wan zhong sheng 禅 法 佛 教 功 千 秋 。 寺 庙 光 辉 照 十 方 。 chan fa fo jiao gong qian qiu si miao guang hui zhao shi fang

93. 93 我 今 读 诵 胜 功 德 。 回 向 众 生 净 土 中 。 wo jin du song shen gong de hui xiang zhong sheng jing tu zhong 愿 仗 三 宝 慈 悲 力 。 消 除 众 生 三 业 罪 。 yuan zhang san bao ci bei li xiao chu zhong sheng san ye zui 回 向 文 脱 离 三 界 轮 回 苦 。 往 生 西 方 极 乐 国 。 tuo li san jie lun hui ku wang sheng xi fang ji le guo 莲 花 现 出 庄 严 身 。 见 佛 闻 法 证 无 生 。 lian hua xian chu zhuang yan shen jian fo wen fa zheng wu sheng 分 身 十 方 度 含 识 。 一 切 众 生 共 成 佛 。 fen shen shi fang du han shi yi qie zhong sheng gong cheng fo

94. 94 度 尽 一 切 有 情 众 。 同 登 彼 岸 尽 无 余 。 du jin yi qie you qing zhong tong deng bi an jin wu yu 谨 愿 以 此 诸 功 德 。 速 证 上 师 佛 陀 位 。 jin yuan yi ci zhu gong de su zheng shang shi fo tuo wei 唯 愿 殊 胜 菩 提 心 。 未 生 起 者 令 生 起 。 wei yuan shu sheng pu ti xin wei sheng qi zhe ling sheng qi 已 生 起 者 无 退 转 。 恒 时 增 长 无 间 断 。 yi sheng qi zhe wu tui zhuan heng shi zeng zhang wu jian duan 愿 永 不 离 善 知 识 。 妙 法 殊 胜 恒 受 用 。 yuan yong bu li shan zhi shi miao fa shu sheng heng shou yong

40. 40 天 帝 , 何 况 更 以 多 诸 供 具 , 华 香 末 香 tian di he kuang geng yi duo zhu gong ju hua man tu xiang mo xiang 耨 多 罗 三 藐 三 菩 提 。 nou duo luo san miao san pu ti 幢 幡 宝 盖 等 , 衣 服 璎 珞 作 诸 庄 严 , 于 四 衢 道 造 chuang fan bao gai deng yi fu ying luo zuo zhu zhuang yan yu si qu dao zao su 堵 波 , 安 置 陀 罗 尼 , 合 掌 恭 敬 , 旋 绕 行 道 , 皈 du bo an zhi tuo luo ni he zhang gong jing xuan rao xing dao gui 众 生 , 为 一 切 诸 佛 之 所 授 记 , 皆 得 不 退 转 于 阿 zhong sheng wei yi qie zhu fo zhi suo shou ji jie de bu tui zhuan yu a

31. 31 道 苦 。 天 帝 , 此 大 陀 罗 尼 , 八 十 八 伽 沙 俱 胝 dao ku tian di ci da tuo luo ni ba shi ba jing qie sha ju zhi 胜 陀 罗 尼 , 能 除 一 切 罪 业 等 障 , 能 破 一 切 秽 恶 sheng tuo luo ni neng chu yi qie zui ye deng zhang neng po yi qie hui e 百 千 诸 佛 , 同 共 宣 说 , 随 喜 受 持 , 大 日 如 来 智 bai qian zhu fo tong gong xuan shuo sui xi shou chi da ri ru lai zhi 印 印 之 。 为 破 一 切 众 生 秽 恶 道 苦 故 , 为 一 切 地 yin yin zhi wei po yi qie zhong sheng hui e dao ku gu wei yi qie di 佛 告 帝 释 言 : 此 咒 名 净 除 一 切 恶 道 佛 顶 尊 fo gao di shi yan ci zhou ming jing chu yi qie e dao fo ding zun

32. 32 众 生 , 乐 造 杂 染 恶 业 众 生 得 饶 益 故 。 又 此 陀 罗 zhong sheng le zao za ran e ye zhong sheng de rao yi gu you ci tuo luo 堕 生 死 海 中 众 生 得 解 脱 故 。 短 命 薄 福 、 无 救 护 duo sheng si hai zhong zhong sheng de jie tuo gu duan ming bo fu wu jiu hu 尼 于 瞻 部 洲 住 持 力 故 , 能 令 地 狱 恶 道 众 生 , 种 ni yu zhan bu zhou zhu chi li gu neng ling di yu e dao zhong sheng zhong 种 流 转 生 死 、 薄 福 众 生 , 不 信 善 恶 业 、 失 正 道 zhong liu zhuan sheng si bo fu zhong sheng bu xin shan e ye shi zheng dao 狱 畜 生 阎 罗 王 界 众 生 , 得 解 脱 故 。 临 急 苦 难 , yu chu sheng yan luo wang jie zhong sheng de jie tuo gu lin ji ku nan

33. 33 当 授 与 善 住 天 子 , 复 当 受 持 读 诵 思 惟 , 爱 乐 忆 dang shou yu shan zhu tian zi fu dang shou chi du song si wei ai le yi 佛 告 天 帝 : 我 说 此 陀 罗 尼 , 付 嘱 于 汝 , 汝 fo gao tian di wo shuo ci tuo luo ni fu zhu yu ru ru 念 供 养 , 于 赡 部 洲 一 切 众 生 , 广 为 宣 说 此 陀 罗 nian gong yang yu zhan bu zhou yi qie zhong sheng guang wei xuan shuo ci tuo luo 尼 印 , 亦 为 一 切 诸 天 子 , 故 说 此 陀 罗 尼 印 , 付 ni yin yi wei yi qie zhu tian zi gu shuo ci tuo luo ni yin fu 众 生 等 , 得 解 脱 义 故 。 zhong sheng deng de jie tuo yi gu

18. 18 佛 顶 尊 胜 , 能 净 一 切 恶 道 , 能 净 除 一 切 生 死 苦 fo ding zun sheng neng jing yi qie e dao neng jing chu yi qie sheng si ku 便 微 笑 告 帝 释 言 : 天 帝 , 有 陀 罗 尼 , 名 为 如 来 bian wei xiao gao di shi yan tian di you tuo luo ni ming wei ru lai 恼 , 又 能 净 除 诸 地 狱 阎 罗 王 界 畜 生 之 苦 , 又 破 nao you neng jing chu zhu di yu yan luo wang jie chu sheng zhi ku you po 一 切 地 狱 , 能 回 向 善 道 。 yi qie di yu neng hui xiang shan dao 切 世 界 已 , 其 光 还 来 绕 佛 三 匝 , 从 佛 口 入 , 佛 qie shi jie yi qi guang huan lai rao fo san za cong fo kou ru fo

41. 41 堵 波 塔 。 su du bo ta , 真 是 佛 子 , 持 法 栋 梁 , 又 是 如 来 全 身 舍 利 duo zhen shi fo zi chi fa dong liang you shi ru lai quan shen she li 尔 时 , 阎 摩 罗 法 王 , 于 时 夜 分 , 来 诣 佛 所 er shi yan mo luo fa wang yu shi ye fen lai yi fo suo 。 到 已 , 以 种 种 天 衣 妙 华 , 香 庄 严 供 养 佛 已 dao yi yi zhong zhong tian yi miao hua tu xiang zhuang yan gong yang fo yi 依 礼 拜 。 天 帝 , 彼 人 能 如 是 供 养 者 , 名 摩 诃 萨 yi li bai tian di bi ren neng ru shi gong yang zhe ming mo he sa

42. 42 诵 是 陀 罗 尼 者 , 我 常 随 逐 守 护 , 不 令 持 者 堕 于 song shi tuo luo ni zhe wo chang sui zhu shou hu bu ling chi zhe duo yu 说 , 赞 持 大 力 陀 罗 尼 , 故 来 修 学 。 若 有 受 持 读 shuo zan chi da li tuo luo ni gu lai xiu xue ruo you shou chi du 地 狱 , 以 彼 随 顺 如 来 言 教 而 护 念 之 。 di yu yi bi sui shun ru lai yan jiao er hu nian zhi 尔 时 , 护 世 四 天 大 王 , 绕 佛 三 匝 白 佛 言 : er shi hu shi si tian da wang rao fo san za bai fo yan , 绕 佛 七 匝 , 顶 礼 佛 足 而 作 是 言 : 我 闻 如 来 演 rao fo qi za ding li fo zu er zuo shi yan wo wen ru lai yan

20. 20 利 , 随 处 安 稳 。 一 切 如 来 之 所 观 视 , 一 切 天 神 li sui chu an wen yi qie ru lai zhi suo guan shi yi qie tian shen , 还 得 增 寿 , 得 身 口 意 净 , 身 无 苦 痛 , 随 其 福 huan de zeng shou de shen kou yi jing shen wu ku tong sui qi fu 恒 常 侍 卫 , 为 人 所 敬 , 恶 障 消 灭 , 一 切 菩 萨 同 heng chang shi wei wei ren suo jing e zhang xiao mie yi qie pu sa tong 心 覆 护 。 xin fu hu 天 帝 , 若 人 命 欲 将 终 , 须 臾 忆 念 此 陀 罗 尼 tian di ruo ren ming yu jiang zhong xu yu yi nian ci tuo luo ni

46. 46 , 诵 此 陀 罗 尼 二 十 一 遍 , 散 亡 者 骨 上 , 即 得 生 song ci tuo luo ni er shi yi bian san wang zhe gu shang ji de sheng 禽 兽 异 类 之 身 , 取 其 亡 者 随 身 分 骨 , 以 土 一 把 qin shou yi lei zhi shen qu qi wang zhe sui shen fen gu yi tu yi ba 天 。 佛 言 : 若 人 能 日 日 诵 此 陀 罗 尼 二 十 一 遍 , tian fo yan ruo ren neng ri ri song chi tuo luo ni er shi yi bian 应 消 一 切 世 间 广 大 供 养 , 身 往 生 极 乐 世 界 。 ying xiao yi qie shi jian guang da gong yang she shen wang sheng ji le shi jie 堕 饿 鬼 , 乃 至 堕 大 阿 鼻 地 狱 , 或 生 水 中 , 或 生 duo e gui nai zhi duo da a bi di yu huo sheng shui zhong huo sheng

17. 17 善 住 天 子 , 云 何 当 受 七 返 畜 生 恶 道 之 身 , 具 如 shan zhu tian zi yun he dang shou qi fan chu sheng e dao zhi shen ju ru 于 佛 前 广 大 供 养 。 佛 前 胡 跪 而 白 佛 言 : 世 尊 , yu fo qian guang da gong yang fo qian hu gui er bai fo yan shi zun 上 说 。 shang shou 尔 时 , 如 来 顶 上 , 放 种 种 光 , 遍 满 十 方 一 er shi ru lai ding shang fang zhong zhong guang bian man shi fang yi , 于 世 尊 所 。 到 已 , 顶 礼 佛 足 , 右 绕 七 匝 , 即 yu shi zun suo dao yi ding li fo zu you rao qi za ji

47. 47 诸 佛 俱 会 一 处 , 一 切 如 来 恒 为 演 说 微 妙 之 义 , zhu fo ju hui yi chu yi qie ru lai heng wei yan shuo wei miao zhi yi 此 身 已 , 即 得 往 生 种 种 微 妙 诸 佛 刹 土 , 常 与 she ci shen yi ji de wang sheng zhong zhong wei miao zhu fo cha tu chang yu 一 切 世 尊 即 授 其 记 , 身 光 照 耀 一 切 刹 土 。 佛 言 yi qie shi zun ji shou qi ji shen guang zhao yao yi qie cha tu fo yan : 若 诵 此 陀 罗 尼 法 , 于 其 佛 前 , 先 取 净 土 作 坛 ruo song ci tuo luo ni fa yu qi fo qian xian qu jing tu zuo tan 若 常 念 诵 , 得 大 涅 。 复 增 寿 命 , 受 胜 快 乐 , ruo chang nian song de da nie pan fu zeng shou ming shou sheng kuai le

12. 12 乐 。 le 绕 , 欢 喜 游 戏 , 种 种 音 乐 , 共 相 娱 乐 , 受 诸 快 rao huan xi you xi zhong zhong yin yue gong xiang yu le shou zhu kuai 尔 时 善 住 天 子 即 于 夜 分 , 闻 有 声 言 : 善 住 er shi shan zhu tian zi ji yu ye fen wen you sheng yan shan zhu 天 子 , 却 后 七 日 , 命 将 欲 尽 , 命 终 之 后 , 生 赡 部 tian zi que hou qi ri ming jiang yu jin ming zhong zhi hou sheng zhan bu 于 园 观 , 又 与 大 天 受 胜 尊 贵 , 与 诸 天 女 前 后 围 yu yuan guan you yu da tian shou sheng zun gui yu zhu tian nü qian hou wei

21. 21 消 灭 , 无 有 遗 余 。 诸 佛 刹 土 , 及 诸 天 宫 , 一 切 xiao mie wu you yi yu zhu fo cha tu ji zhu tian gong yi qie 所 有 一 切 地 狱 畜 生 , 阎 罗 王 界 饿 鬼 之 苦 , 破 坏 suo you yi qie di yu chu sheng yan luo wang jie e gui zhi ku po huai 菩 萨 所 住 之 门 , 无 有 障 碍 , 随 意 趣 入 。 pu sa suo zhu zhi men wu you zhang ai sui yi qu ru 尔 时 帝 释 白 佛 言 : 世 尊 , 唯 愿 如 来 为 众 生 er shi di shi bai fo yan shi zun wei yuan ru lai wei zhong sheng 天 帝 , 若 人 能 须 臾 读 诵 此 陀 罗 尼 者 , 此 人 tian di ruo ren neng xu yu du song ci tuo luo ni zhe ci ren

43. 43 罗 尼 法 , 亦 为 短 命 诸 众 生 说 。 当 先 洗 浴 , 着 新 uo ni fa yi wei duan ming zhu zhong sheng shuo dang xian xi yu zhuo xin 告 四 天 王 : 汝 今 谛 听 , 我 当 为 汝 宣 说 受 持 此 陀 gao si tian wang ru jin di ting wo dang wei ru xuan shuo shou chi ci tuo 净 衣 , 白 月 圆 满 十 五 日 时 , 持 斋 诵 此 陀 罗 尼 , jing yi bai yue yuan man shi wu ri shi chi zhai song ci tuo luo ni 满 其 千 遍 , 令 短 命 众 生 , 还 得 增 寿 , 永 离 病 苦 man qi qian bian ling duan ming zhong sheng huan de zeng shou yong li bing ku 世 尊 , 唯 愿 如 来 为 我 广 说 持 陀 罗 尼 法 。 尔 时 佛 shi zun wei yuan ru lai wei wo guang shuo chi tuo luo ni fa er shi fo

52. 52 坐 而 听 法 。 zuo er ting fa 供 养 世 尊 , 绕 百 千 匝 , 于 佛 前 立 , 踊 跃 欢 喜 , gong yang shi zun rao bai qian za yu fo qian li yong yue huan xi 尔 时 世 尊 舒 金 色 臂 , 摩 善 住 天 子 顶 , 而 为 er shi shi zun shu jin se bi mo shan zhu tian zi ding er wei 说 法 , 受 菩 提 记 。 佛 言 : 此 经 名 净 除 一 切 恶 道 shuo fa shou pu ti ji fo yan ci jing ming jing chu yi qie e dao , 往 诣 佛 所 , 设 大 供 养 , 以 妙 天 衣 , 及 诸 璎 珞 wang yi fo suo she da gong yang yi miao tian yi ji zhu ying luo

85. 85 南 无 薄 伽 伐 蒂 。 钵 利 若 。 波 罗 蜜 多 曳 。 nan mo bo qie fa di bo li ruo bo luo mi duo ye 怛 侄 他 。 。 纥 利 。 地 利 。 室 利 。 戍 噜 知 。 dan zhi ta an qi li di li shi li shu lu zhi 三 蜜 栗 知 。 佛 社 曳 莎 诃 。 x3 san mi li zhi fo she ye suo he 。 乌 伦 尼 娑 婆 诃 。 x3 an wu lun ni sa po he 般 若 无 尽 藏 真 言 金 刚 心 真 言

19. 19 当 得 清 净 之 身 。 随 所 生 处 , 忆 持 不 忘 。 从 一 佛 dang de qing jing zhi shen sui suo sheng chu yi chi bu wang cong yi fo 经 于 耳 , 先 世 所 造 一 切 地 狱 恶 业 , 悉 皆 消 灭 , jing yu er xian shi suo zao yi qie di yu e ye xi jie xiao mie 刹 至 一 佛 刹 , 从 一 天 界 至 一 天 界 , 遍 历 三 十 三 cha zhi yi fo cha cong yi tian jie zhi yi tian jie bian li san shi san 天 , 所 生 之 处 , 忆 持 不 忘 。 tian suo sheng zhi chu yi chi bu wang 天 帝 , 此 佛 顶 尊 胜 陀 罗 尼 , 若 有 人 闻 , 一 tian di ci fo ding zun sheng tou luo ni ruo you ren wen yi

36. 36 功 德 。 如 是 天 帝 , 此 陀 罗 尼 名 吉 祥 , 能 净 一 切 gong de ru shi tian di ci tuo luo ni ming ji xiang neng jing yi qie 至 得 到 菩 提 道 场 最 胜 之 处 , 皆 由 赞 美 此 陀 罗 尼 zhi de dao pu ti dao chang zui sheng zhi chu jie you zan mei ci tuo luo ni 恶 道 。 此 佛 顶 尊 胜 陀 罗 尼 , 犹 如 日 藏 摩 尼 之 宝 e dao ci fo ding zun sheng tuo luo ni you ru ri zang mo ni zhi bao , 净 无 瑕 秽 , 净 等 虚 空 , 光 焰 照 彻 , 无 不 周 遍 jing wu xia hui jing deng xu kong guang yan zhao che wu bu zhou bian 此 陀 罗 尼 故 , 转 所 生 处 , 皆 得 清 净 。 天 帝 , 乃 ci tuo luo ni gu zhuan suo sheng chu jie de qing jing tian di nai

48. 48 罗 尼 印 , 屈 其 头 指 , 以 大 母 指 压 , 合 掌 当 其 心 luo ni yin qu qi tou zhi yi da mu zhi ya he zhang dang di xin 烧 众 名 香 , 右 膝 着 地 胡 跪 , 心 常 念 佛 , 作 慕 陀 shao zhong ming xiang you xi zhuo di hu gui xin chang nian fo zuo mu tuo 上 , 诵 此 陀 罗 尼 一 百 八 遍 讫 , 于 其 坛 中 , 如 云 shang song ci tuo luo ni yi bai ba bian qi yu qi tan zhong ru yun 王 雨 华 , 能 遍 供 养 八 十 八 俱 胝 , 伽 沙 那 瘐 多 wang yu hua neng bian gong yang ba shi ba ju zhi jing qie sha nuo yu duo , 随 其 大 小 方 四 角 作 , 以 种 种 草 华 散 于 坛 上 , sui qi da xiao fang si jiao zuo yi zhong zhong cao hua shan yu tan shang

45. 45 忆 持 不 忘 , 常 识 宿 命 。 yi chi bu wang chang shi su ming 胞 胎 之 身 , 所 生 之 处 , 莲 华 化 生 , 一 切 生 处 , bao tai zhi shen suo sheng zhi chu lian hua hua sheng yi qie sheng chu 佛 言 : 若 人 先 造 一 切 极 重 恶 业 , 遂 即 命 终 , fo yan ruo ren xian zao yi qie ji zhong e ye sui ji ming zhong 乘 斯 恶 业 , 应 堕 地 狱 , 或 堕 畜 生 阎 罗 王 界 , 或 cheng si e ye ying duo di yu huo duo chu sheng yan luo wang jie huo 断 , 即 得 往 生 寂 静 世 界 。 从 此 身 已 , 后 更 不 受 duan ji de wang sheng ji jing shi jie cong ci shen yi hou geng bu shou

49. 49 三 昧 。 持 此 陀 罗 尼 法 , 应 如 是 。 san mei chi ci tuo luo ni fa ying ru shi 是 佛 子 。 即 得 无 障 碍 智 三 昧 , 得 大 菩 提 心 庄 严 shi fo zi ji de wu zhang ai zhi san mei de da pu ti xin zhuang yan 佛 告 天 帝 : 我 以 此 方 便 , 一 切 众 生 应 堕 地 fo gao tian di wo yi ci fang bian yi qie zhong sheng ying duo di 狱 道 , 令 得 解 脱 , 一 切 恶 道 亦 得 清 净 , 复 令 持 yu dao ling de jie tuo yi qie e dao yi de qing jing fu ling chi 百 千 诸 佛 。 彼 佛 世 尊 咸 共 赞 言 : 善 哉 希 有 , 真 bai qian zhu fo bi fo shi zun xian gong zan yan shan zai xi you zhen

38. 38 佛 告 天 帝 : 若 人 能 书 写 此 陀 罗 尼 , 安 高 幢 fo gao tian di ruo ren neng shu xie ci tuo luo ni an gao chuang 恼 , 悉 皆 消 灭 。 nao xi jie xiao mie 上 , 或 安 高 山 , 或 安 楼 上 , 乃 至 安 置 堵 波 中 shang huo an gao shan huo an lou shang nai zhi an zhi su du bo zhong 。 天 帝 , 若 有 、 尼 、 优 婆 塞 、 优 婆 夷 tian di ruo you bi chu bi chu ni you po se you po yi 能 如 是 者 , 一 切 恶 道 , 皆 得 清 净 , 一 切 地 狱 苦 neng ru shi zhe yi qie e dao jie de qing jing yi qie di yu ku

13. 13 尔 时 善 住 天 子 闻 此 声 已 , 即 大 惊 怖 , 身 毛 er shi shan zhu tian zi wen ci shen yi ji da jing bu shen mao 希 得 人 身 , 生 于 贫 贱 , 处 于 母 胎 , 即 无 两 目 。 xi de ren shen sheng yu pin jian chu yu mu tai ji wu liang mu 皆 竖 , 愁 忧 不 乐 。 速 疾 往 诣 天 帝 释 所 , 悲 啼 号 jie shu chou you bu le su ji wang yi tian di shi suo bei ti hao 哭 , 惶 怖 无 计 。 顶 礼 帝 释 二 足 尊 已 , 白 帝 释 言 ku huang bu wu ji ding li di shi er zu zun yi bai di shi yan 洲 , 受 七 返 畜 生 身 , 即 受 地 狱 苦 。 从 地 狱 出 , zhou shou qi fan chu sheng shen ji shou di yu ku cong di yu chu

83. 83 拔 一 切 业 障 根 本 得 生 净 土 陀 罗 尼 ba yi qie ye zhang gen ben de sheng jing tu tuo luo ni 南 无 阿 弥 多 婆 夜 。 哆 他 伽 哆 夜 。 哆 地 夜 他 。 nan mo a mi duo po ye duo ta qie duo ye duo di ye ta 阿 弥 利 哆 婆 毗 。 阿 弥 利 哆 。 悉 耽 婆 毗 。 a mi li duo po bi a mi li duo xi dan po pi 加 弥 腻 。 加 加 那 。 积 多 迦 利 。 娑 婆 诃 。 x3 or x7 jia mi ni jia jia na zhi duo jia li sa po he 阿 弥 利 哆 。 毗 迦 兰 帝 。 阿 弥 利 哆 。 毗 迦 兰 哆 。 a mi li duo pi jia lan di a mi li duo pi jia lan duo 往 生 净 土 神 咒

50. 50 天 帝 于 世 尊 所 , 受 此 陀 罗 尼 法 , 奉 持 还 于 本 天 tian di yu shi zun suo shou ci tuo luo ni fa feng chi huan yu ben tian 住 天 子 , 满 其 七 日 , 汝 与 善 住 俱 来 见 我 。 尔 时 zhu tian zi man qi qi ri ru yu shan zhu ju lai jian wo er shi , 授 与 善 住 天 子 。 尔 时 善 住 天 子 , 受 此 陀 罗 尼 shou yu shan zhu tian zi er shi shan zhu tian zi shou ci tuo luo ni 已 , 满 六 日 六 夜 , 依 法 受 持 , 一 切 愿 满 , 应 受 yi man liu ri liu ye yi fa shou chi yi qie yuan man ying shou 者 增 益 寿 命 。 天 帝 , 汝 将 我 此 陀 罗 尼 , 授 与 善 zhe zeng yi shou ming tian di ru jiang wo ci tuo luo ni shou yu shan

89. 89 南 无 苏 噜 婆 耶 。 怛 他 也 多 耶 。 怛 至 他 。 。 nan mo su lu po ye dan ta ye duo ye dan zhi ta an 苏 噜 苏 噜 。 钵 苏 噜 。 钵 苏 噜 娑 婆 诃 。 x3 su lu su lu ban lai su lu ban lai su lu sa po he 南 无 甘 露 王 菩 萨 摩 诃 萨 。 x3 nan mo gan lu wang pu sa mo he sa 。 诫 诫 囊 。 三 婆 。 伐 日 。 x3 an ye ye nang san po wa fa ri lai hong 甘 露 水 真 言 普 供 养 真 言

44. 44 经 于 耳 , 尽 此 一 身 , 更 不 复 受 。 jing yu er jin ci yi shen geng bu fu shou 解 脱 , 诸 飞 鸟 畜 生 含 灵 之 类 , 闻 此 陀 罗 尼 , 一 jie tuo zhu fei niao chu sheng han ling zhi lei wen ci tuo luo ni yi 佛 言 : 若 人 遇 大 恶 病 , 闻 此 陀 罗 尼 , 即 得 fo yan ruo ren yu da e bing wen ci tuo luo ni ji de 永 离 一 切 诸 病 , 亦 得 消 灭 , 应 堕 恶 道 , 亦 得 除 yong li yi qie zhu bing yi de xiao mie ying duo e dao yi de chu , 一 切 业 障 , 悉 皆 消 灭 , 一 切 地 狱 诸 苦 , 亦 得 yi qie ye zhang xi jie xiao mie yi qie di yu zhu ku yi de

35. 35 佛 如 来 , 一 生 补 处 菩 萨 , 同 会 处 生 , 或 得 大 姓 fo ru lai yi sheng bu chu pu sa tong hui chu sheng huo de da xing 灵 , 乃 至 蚁 子 之 身 , 更 不 重 受 。 即 得 转 生 , 诸 ling nai zhi yi zi zhi shen geng bu chong shou ji de zhuan sheng zhu 婆 罗 门 家 生 , 或 得 大 刹 利 种 家 生 , 或 得 豪 贵 最 po luo men jia sheng huo de da cha li zhong jia sheng huo de hao gui zui 胜 家 生 。 天 帝 , 此 人 得 如 上 贵 处 生 者 , 皆 由 闻 sheng jia sheng tian di ci ren de ru shang gui chu sheng zhe jie you wen 狗 、 蟒 蛇 、 一 切 诸 鸟 , 及 诸 猛 兽 , 一 切 蠢 动 含 gou mang she yi qie zhu niao ji zhu meng shou yi qie chun dong han

88. 88 。 娑 摩 。 娑 摩 。 弥 摩 囊 。 an suo mo lai suo mo lai mi mo nang 萨 缚 诃 。 摩 诃 斫 迦 。 x3 sa po he mo he zhuo jia lai wa hong 。 三 跋 。 三 跋 。 。 x3 an san ba lai san ba lai hong 南 无 萨 怛 他 多 。 缚 噜 积 蒂 。 nan mo sa wa dan ta ye duo wa lu ji di 普 回 向 真 言 变 食 真 言

37. 37 着 。 天 帝 , 若 有 众 生 , 持 此 陀 罗 尼 , 亦 复 如 是 zhuo tian di ruo you zhong sheng chi ci tuo luo ni yi fu ru shi 檀 金 , 明 净 柔 软 , 令 人 喜 见 , 不 为 秽 恶 之 所 染 tan jin ming jing rou ruan ling ren xi jian bu wei hui e zhi suo ran 。 乘 斯 善 净 , 得 生 善 道 。 天 帝 , 此 陀 罗 尼 所 在 cheng si shan jing de sheng shan dao tian di ci tuo luo ni suo zai 之 处 , 若 能 书 写 流 通 , 受 持 读 诵 , 听 闻 供 养 , zhi chu ruo neng shu xie liu tong shou chi du song ting wen gong yang 。 若 诸 众 生 持 此 陀 罗 尼 , 亦 复 如 是 , 亦 如 阎 浮 ruo zhu zhong sheng chi ci tuo luo ni yi fu ru shi yi ru yan fu

87. 87 毗 杀 逝 。 毗 杀 社 。 三 没 揭 蒂 。 娑 诃 。 x3 pi sha shi pi sha she san mo jie di suo he 南 谟 薄 伽 伐 蒂 。 毗 杀 社 。 居 噜 薜 琉 璃 。 nan mo bo qie fa di pi sha she ju lu bi liu li 三 藐 三 勃 陀 耶 。 怛 侄 他 。 。 毗 杀 逝 。 san miao san bo tuo ye dan zhi ta an pi sha shi 钵 喇 婆 。 喝 舍 也 。 怛 陀 揭 多 耶 。 阿 喝 蒂 。 bo lai po he lai she ye dan tuo jie duo ye a lai he di 药 师 咒

14. 14 命 终 之 后 , 生 赡 部 洲 , 七 返 受 畜 生 身 。 受 七 身 ming zhong zhi hou sheng zhan bu zhou qi fan shou chu sheng shen shou qi shen , 闻 有 声 言 , 善 住 天 子 , 却 后 七 日 , 命 将 欲 尽 。 wen you sheng yan shan zhu tian zi que hou qi ri ming jiang yu jin 已 , 即 堕 诸 地 狱 。 从 地 狱 出 , 希 得 人 身 。 生 贫 yi ji duo zhu di yu cong di yu chu xi de ren shen sheng pin 贱 家 , 而 无 两 目 。 天 帝 , 云 何 令 我 得 免 斯 苦 。 jian jia er wu liang mu tian di yun he ling wo de mian si ku : 听 我 所 说 , 我 与 诸 天 女 共 相 围 绕 , 受 诸 快 乐 ting wo suo shuo wo yu zhu tian nü gong xiang wei rao shou zhu kuai le

39. 39 上 。 天 帝 , 彼 诸 众 生 , 所 有 罪 业 , 应 堕 恶 道 地 shang tian di bi zhu zhong sheng suo you zui ye ying duo e dao di , 其 影 映 身 , 或 风 吹 陀 罗 尼 幢 等 上 , 尘 落 在 身 qi ying ying shen huo feng chui tuo luo ni chuang deng shang chen luo zai shen 狱 畜 生 , 阎 罗 王 界 , 饿 鬼 界 , 阿 修 罗 身 恶 道 之 yu chu sheng yan luo wang jie e gui jie a xiu luo shen e dao zhi 苦 , 皆 悉 不 受 , 亦 不 为 罪 垢 染 污 。 天 帝 , 此 等 ku jie xi bu shou yi bu wei zui gou ran wu tian di ci deng 、 族 姓 男 、 族 性 女 , 于 幢 等 上 , 或 见 或 与 相 近 zu xing nan zu xing nü yu chuang deng shang huo jian huo yu xiang jin

51. 51 法 , 希 有 明 验 , 甚 为 难 得 , 令 我 解 脱 。 尔 时 帝 fa xi you ming yan shen wei nan de ling wo jie tuo er shi di 量 , 甚 大 欢 喜 , 高 声 叹 言 : 希 有 如 来 , 希 有 妙 liang shen da huan xi gao shen tan yan xi you ru lai xi you miao 释 至 第 七 日 , 与 善 住 天 子 , 将 诸 天 众 , 严 持 华 shi zhi di qi ri yu shan zhu tian zi jiang zhu tian zhong yan chi hua man 、 香 末 香 、 宝 幢 盖 、 天 衣 璎 珞 , 微 妙 庄 严 tu xiang mo xiang bao chuang fan gai tian yi ying luo wei miao zhuang yan 一 切 恶 道 等 苦 , 即 得 解 脱 , 住 菩 提 道 , 增 寿 无 yi qie e dao deng ku ji de jie tuo zhu pu ti dao zeng shou wu

34. 34 恶 业 重 障 , 应 受 种 种 流 转 生 死 , 地 狱 饿 鬼 畜 生 e ye zhong zhang ying shou zhong zhong liu zhuan sheng si di yu e gui chu sheng 帝 , 若 人 须 臾 得 闻 此 陀 罗 尼 , 千 劫 已 来 , 积 造 di ruo ren xu yu de wen ci tuo luo ni qian jie yi lai ji zao 、 阎 罗 王 界 、 阿 修 罗 身 、 夜 叉 、 罗 刹 鬼 神 、 布 yan luo wang jie a xiu luo shen ye cha luo cha gui shen bu 单 那 、 羯 吒 布 单 那 、 阿 波 娑 摩 罗 、 蚊 虻 、 龟 、 dan nuo jie zha bu dan nuo a bo suo mo luo wen meng gui 嘱 于 汝 。 天 帝 , 汝 当 善 持 守 护 , 勿 令 忘 失 。 天 zhu yu ru tian di ru dang shan chi shou fu wu ling wang shi tian

86. 86 南 谟 喝 怛 那 。 哆 夜 耶 。 。 nan mo he lai dan na duo lai ye ye qie lai qie lai 俱 住 俱 住 。 摩 摩 。 虎 。 。 贺 贺 。 ju zhu ju zhu mo lai mo lai hu lai hong he he 苏 怛 。 。 泼 抹 。 娑 婆 诃 。 x3 su dan nu hong po mo nu sa po he 补 阙 真 言 。 呼 鲁 呼 鲁 。 社 曳 穆 契 莎 诃 。 x3 an hu lu hu lu she ye mu qi suo he 补 阙 圆 满 真 言

29. 29 布亚 - 布亚 。 细亚 - 细亚 。 Buddhya Buddhya Siddhya Siddhya • 布达亚 - 布达亚 。 Bodhaya Bodhaya • 维伯达亚 - 维伯达亚 。 Vibodhaya Vibodhayae • 莫迦亚 - 莫迦亚 。 Motsaya Motsaya • 维莫迦亚 - 维莫迦亚 。 Vimotsaya Vimotsaya • 苏达亚 - 苏达亚 。 Shodhaya Shodhaya • 维苏达亚 - 维苏达亚 。 Vishodhaya Vishodhaya • 萨曼特那 - 莫迦亚 - 莫迦亚 。 Samantena Motsaya Motsaya • 萨曼他 - 拉斯密 - 巴利苏爹 。 Samanta Rasmi Parishuddhe •

24. 24 萨瓦 - 他达嘎达 。 Sarva Tathagata • 苏嘎他 - 帕拉 - 瓦辰 - 阿利他 - Sugata Vara Vacana Amrita 阿比须给 。 Abhishekera • 玛哈目达 - 曼他 - 巴爹 。 Mahamudra Mantra Padaih • 阿哈惹 - 阿哈惹 。 Ahara Ahara • 玛玛 - 阿尤 - 三达拉尼 。 Mama Ayus Sandharani • 休达亚 - 休达亚 。 Shodhaya Shodhaya • 维殊达亚 - 维殊达亚 。 Vishodhaya Vishodhaya • 嘎歌呢 - 耍巴瓦 - 维苏爹 。 Gagana Svabhava Vishuddhe •

23. 23 嗡 - 南谟巴嘎瓦帝 - 萨瓦 - 洛嘎呀 - Om Namo Bhagavate Sarva Trailokya • 巴提维斯他亚 。 Prativishishtaya • 布达亚 - 帝 - 南玛哈 。 Buddhaya Te Nama • 得亚他 - 嗡 - 布隆 - 布隆 - 布隆 。 Tayatha Om Bhrum Bhrum Bhrum • 休达亚 - 休达亚 。 Shodhaya Shodhaya • 维殊达亚 - 维殊达亚 - 阿萨玛 - Vishodhaya Vishodhaya Asama 萨曼他 - 阿瓦巴 - 斯巴惹呢 - 歌地 。 Samanta Avabha Spharana Gati • 嘎歌呢 - 耍巴瓦 - 维苏爹 。 Gagana Svabhava Vishuddhe • 阿比须参度 - 曼 。 Abhishintsantu Mam •

25. 25 乌斯尼沙 - 维迦亚 - 巴利苏爹 。 Usnisha Vijaya Parishuddhe • 萨哈瑟 - 拉密 - 三楚帝爹 。 Sahasra Rasmi Sanytsodite • 萨瓦 - 他达嘎达 - 阿瓦洛基尼 。 Sarva Tathagata Avalokini • 萨 - 巴拉蜜他 - 巴利布然尼 。 Sat Paramita Paripurani • 萨瓦 - 他达嘎达 - 玛爹 。 Sarva Tathagata Mate • 达萨 - 布米 - 巴地递爹 。 Dasha Bhumi Pratishthite • 萨瓦 - 他达嘎达 - 喜爹呀 。 Sarva Tathagata Hridaya • 阿地达那 - 阿地帝爹 。 Adhishthana Adhishthite • 木爹 - 木爹 - 马哈 - 木爹 。 Mudre Mudre Maha Mudre •

27. 27 布爹歌提 - 巴利苏爹 。 Bhutakoti Parishuddhe • 维普他 - 菩提 - 苏爹 。 Visphuta Buddhi Shuddhe • 嘻 - 嘻 - 迦亚 - 迦亚 。 He He Jaya Jaya • 维迦亚 - 维迦亚 。 斯马拉 - 斯马拉 。 Vijaya Vijaya • Smara Smara • 斯帕拉 - 斯帕拉 。 Sphara Sphara • 斯帕拉亚 - 斯帕拉亚 。 Spharaya Spharaya • 萨瓦 - 布达 - 阿地达那 - 阿地帝爹 。 Sarva Buddha Adhishthana Adhishthite • 苏爹 - 苏爹 。 布爹 - 布爹 。 Shuddhe Shuddhe • Buddhe Buddhe • 瓦杰 - 瓦杰 - 马哈 - 瓦杰 。 Vajre Vajre Maha Vajre •

28. 28 苏瓦杰 - 瓦迦 - 嘎别 - 加亚 - 嘎别 。 Suvajre Vajra Garbhe Jaya Garbhe • 维加亚 - 嘎别 。 瓦迦 - 佐拉 - 嘎别 。 Vijaya Garbhe • Vajra Dzola Garbhe • 瓦作拔贝 。 瓦迦 - 三巴贝 。 Vajrodbhave • Vajra Sambhave • 瓦杰 - 瓦利尼 。 Vajre Vajrini • 瓦然 - 巴瓦都 - 玛玛 - 萨利燃 。 Vajram Bhavatu Mama Shariram • 萨瓦 - 萨多南迦 - 卡亚 - 帕利苏地 。 Sarva Sattvananytsa Kaya Parishuddhir • 巴瓦图 - 密 - 萨达 - 萨瓦 - 嘎提 。 Bhavatu Me Sada Sarva Gati • 巴利苏地迦 。 萨瓦 - 他达嘎他迦 Parishuddhishtsa • Sarva Tathagatashtsa • 曼 - 萨玛瓦萨彦图 。 Mam Samasvasayantu •

26. 26 瓦迦 - 卡亚 - 三哈他那 - 巴利苏爹 。 Vajra Kaya Samhatana Parishuddhe • 萨瓦 - 卡玛 - 阿瓦拉那 - 维殊爹 。 Sarva Karma Avarana Vishuddhe • 帕提尼 - 瓦他亚 - 玛玛 - 阿尤 。 Pratini Vartaya Mama Ayur • 维殊爹 - 萨瓦 - 他达嘎达 。 Vishuddhe Sarva Tathagata • 萨玛亚 - 阿地达那 - 阿地帝爹 。 Samaya Adhishthana Adhishthite • 嗡 - 穆尼 - 穆尼 - 马哈 - 穆尼 。 Om Muni Muni Maha Muni • 维穆尼 - 维穆尼 - 马哈 - 维穆尼 。 Vimuni Vimuni Maha Vimuni • 马提 - 马提 - 马哈 - 马提 。 Mati Mati Maha Mati • 马玛提 - 苏马提 - 他达他 。 Mamati Sumati Tathata •

Views

 • 1494 Total Views
 • 1135 Website Views
 • 359 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 6

 • 30 thekchencholing.org
 • 6 159.223.36.56
 • 29 www.thekchencholing.com
 • 19 167.172.6.110:8072
 • 10 167.172.6.110:8069
 • 6 159.223.36.56:8069